Darmowa dostawa od 100,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka prywatności i cookies

1. Administrator danych i definicje

 1. Administratorem danych osobowych Klientów / Użytkowników Sklepu Internetowego, zwany także Sprzedawcą, jest: Toya S.A., telefon: 71 32 46 200, NIP: 8951686107, REGON: 932093253.
 2. Użytkownik - osoba fizyczna wchodząca na stronę/strony Sklepu internetowego lub korzystająca z usług lub funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce Prywatności i Cookies.
 3. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna będąca Konsumentem, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.
 4. Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresami elektronicznymi (stronami): yatogastro.com za pośrednictwem, którego Klient/Użytkownik może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić świadczenie usługi.
 5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Informacja o danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w RODO, Ustawie o ochronie danych osobowych oraz Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO  dane osobowe Użytkownika/Klienta w przypadku usług: newsletter oraz formularz kontaktu, będą przetwarzane na podstawie zgody Usługobiorcy w celu przesyłania informacji handlowych na podany przez Użytkownika/Klienta adres e-mail oraz kontakt z Użytkownikiem/Klientem w przedmiocie towarów i usług oferowanych przez Usługodawcę.
 3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dane osobowe Usługobiorcy w przypadku usług: Konto klienta sklepu internetowego, Infolinia, Serwis Yato Premium, Serwis TOYA B2B, Formularz zgłoszenia reklamacji, będą przetwarzane w celu świadczenia usług elektronicznych mających na celu umożliwienie zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Użytkownika/Klienta i składania przez Użytkownika/Klienta reklamacji, a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi Użytkownika/Klienta z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną;
 4. Dane osobowe zgromadzone przez Użytkownika/Klienta mogą być udostępnione:

  1) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2) innym osobom i podmiotom - w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

 5. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika/Klienta oraz wprowadzonych przez nich danych osobowych dotyczy:

  a) danych niezbędnych do przesyłania Newslettera:

  • adresów email,
  • imienia (opcjonalnie);
   b) danych niezbędnych do przesyłania informacji przez Formularz kontaktowy:
  • adresów email;
   c) danych identyfikacyjnych klienta przy zakładaniu konta w sklepie internetowym:
  • imienia i nazwiska,
  • adresu do korespondencji,
  • adresu email,
  • numeru telefonu,
  • loginu,
  • hasła,
  • w przypadku firmy – nazwy firmy oraz NIP,
  • innych danych wskazanych przez klienta w celu dostawy towaru i wystawienia faktury;
   d) danych identyfikacyjnych klientów korzystających z Serwisu Yato Premium:
  • imienia i nazwiska,
  • adresu email,
  • numeru telefonu,
  • adresu odbioru i dostawy;
   e) danych identyfikacyjnych niezbędnych do zgłoszenia reklamacji na Formularzu Zgłoszeniowym:

·         Zgłoszenia gwarancyjnego:

 • imienia i nazwiska,
 • adresu do korespondencji,
 • numeru telefonu,
 • adresu email,
  ·         Zgłoszenia reklamacyjnego (rękojmi):
 • imienia i nazwiska,
 • adresu do korespondencji,
 • numeru telefonu,
 • adresu email,
 • numeru konta bankowego;
  f) danych niezbędnych do obsługi systemu B2B:
 • nazwy,
 • adresu,
 • adresu email,
 • NIP.
 1. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 2. Dane Usługobiorcy przetwarzane będą:

  a) w przypadku usługi: newsletter –do momentu zaprzestania działalności z zakresu marketingu bezpośredniego w postaci przesyłania informacji handlowych na temat produktów oferowanych przez Usługodawcę;
  b) w przypadku usługi: formularz kontaktowy– do momentu zakończenia kontaktu w sprawie zgłoszonej w formularzu kontaktowym;
  c) w przypadku usług: Konto klienta sklepu internetowego, Infolinia, Serwis Yato Premium, Serwis TOYA B2B, Formularz zgłoszenia reklamacji przez okres istnienia konta w ramach usług bądź przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

 3. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 4. Usługobiorca ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Usługobiorcy narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. W celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem danych, czyli Toya S.A., ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, TEL:+48 71 3246200, oraz Inspektorem Ochrony Danych; dane kontaktowe: iod@yato.pl nr telefonu 713246200.
 6.  Po zakończeniu korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę, na skutek wypowiedzenia, odmowy akceptacji zmian regulaminu, dane osobowe Usługobiorcy mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:

  1) dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa oraz regulaminu,
  2) stwierdzenia, czy korzystanie przez użytkownika z usług było zgodne z regulaminem oraz przepisami prawa,

3. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka prywatności i cookies może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Klientom/Użytkownikom.

 4. Cookies

 1. Sklep internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach, Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a)     poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza;
b)    poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”);
c)     poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Sklepu internetowego (konieczne do poprawnego działania serwisu).

 1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta / Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Sklep internetowy korzysta z plików cookies wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta/Użytkownika Sklepu uprzedniej zgody w tym zakresie. Wyrażenie zgody na korzystanie przez Sklep internetowy z wszystkich plików cookies następuje poprzez kliknięcie przycisku: „ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY” podczas wyświetlania się komunikatu o korzystaniu z plików cookies przez Sklep internetowy.
 3. Jeżeli Klient/Użytkownik Sklepu internetowego nie wyraża zgody na korzystanie przez Sklep internetowy z plików cookies, może skorzystać z opcji: „Nie wyrażam zgody”, dostępnej również w komunikacie o korzystaniu z plików cookies przez Sklep internetowy bądź dokonać zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta (może to jednak spowodować niepoprawne działanie strony Sklepu internetowego).
 4. W celu zarządzania ustawieniami cookies, należy wybrać z listy przeglądarkę internetową/system i postępować zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pochodzących z plików cookies są prawnie uzasadnione interesy Administratora danych, polegające na zapewnianiu wysokiej jakości usług, zapewnianiu bezpieczeństwa usług.
 6. W ramach Sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Sklepu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta/Użytkownika.
 7. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

1)     tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci/Użytkownicy Sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
2)     utrzymania sesji Klienta/Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Klient/Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać od nowa loginu i hasła;
3)     określania profilu Klienta/Użytkownika w celu wyświetlania mu rekomendacji produktowych i dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych (w tym do personalizacji reklam i mierzenia ich skuteczności), w szczególności sieci Google.

 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika. Klienci/Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.
 2. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu internetowego.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sklepem internetowym reklamodawców oraz partnerów Sklepu internetowego.
 4. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient/Użytkownik korzysta ze Sklepu internetowego (w tym do personalizacji reklam i mierzenia ich skuteczności) . W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie. Dowiedz się, jak Google zbiera i wykorzystują dane
 5. Zalecamy przeczytanie Klientowi/Użytkownikowi polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 6. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient/ Użytkownik korzysta z Sklepu internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 7. W zakresie informacji o preferencjach Klienta/ Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Klient/Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 8. Na stronie Sklepu internetowego są umieszczone wtyczki, które mogą przekazywać dane Klientów/Użytkowników do Administratorów takich jak, np.: Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, YouTube, Salesmanago, Gemius, Trustito, Pushpushgo.
 9. W celu poprawnej realizacji Umowy sprzedaży na odległość Administrator danych może udostępniać dane Klientów/Użytkowników podmiotom kurierskim. Aktualnie dostępne sposoby dostawy w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem: https://yatogastro.com/pol-delivery.html.
 10. W celu poprawnej realizacji Umowy sprzedaży na odległość Administrator może udostępniać dane Klientów/Użytkowników systemom płatności internetowych. Aktualnie dostępne sposoby płatności w formie przedpłat w Sklepie internetowym dostępne są pod adresem: https://yatogastro.com/pol-payments.html.
Zaufane Opinie IdoSell
4.77 / 5.00 1073 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-11-11
Super, sprawdzona, polecem
2023-11-07
Jest w porządku
pixelpixelpixelpixel